Trwa ładowanie...
d32dyru

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki SONEL

...

Share
d32dyru

30.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki SONEL

Uchwała Nr 410/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki SONEL S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SONEL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C, 2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki SONEL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 maja 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSONEL00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d32dyru

Podziel się opinią

Share
d32dyru
d32dyru