Trwa ładowanie...
d3ehqx7
d3ehqx7

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA

...
Share
d3ehqx7

12.06. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA

Uchwała Nr 545/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TOYA S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są 187.842 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki TOYA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 14 czerwca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki TOYA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTOYA000011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3ehqx7

Podziel się opinią

Share
d3ehqx7
d3ehqx7