Trwa ładowanie...
d2hkoi3

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki BRE BANK SA

...

Share
d2hkoi3

09.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki BRE BANK SA

Uchwała Nr 35/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2.270 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A., o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 14 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BRE BANK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3