Trwa ładowanie...
d1kjsxb

GPW: KBJ SA

...

Share
d1kjsxb

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki KBJ SA

Uchwała Nr 1502/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki KBJ S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KBJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKBJ0000016": a) 1.364.052 (jednego miliona trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji serii A, b) 81.000 (osiemdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii B, c) 95.740 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KBJ" i oznaczeniem "KBJ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb