Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw

GPW: notowanie na rynku NewConnect pp EUROSNACK SA

...
Share
d1d2qgw

21.07. Warszawa (PAP/GPW) - Notowanie na rynku NewConnect pp EUROSNACK SA

Uchwała Nr 934/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 13.350.000 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERSNK00032", począwszy od dnia 25 lipca 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROSNACK-PP" i oznaczeniem ECKP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw