Trwa ładowanie...
d1sig7l

GPW: Notowanie pda spółki MACRO GAMES

...
Share
d1sig7l

25.01. Warszawa (PAP/GPW) - Notowanie pda spółki MACRO GAMES

Uchwała Nr 100/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 15.250.000 (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MACRO GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRCGM00021", począwszy od dnia 28 stycznia 2013 r. do dnia 5 lutego 2013 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MGAMES-PP" i oznaczeniem "MGSP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l