Trwa ładowanie...
d1qx0z4

GPW: notowanie praw poboru akcji spółki VENTURE CAPITAL POLAND SA

...

Share
d1qx0z4

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie praw poboru akcji spółki VENTURE CAPITAL POLAND SA

Uchwała Nr 1530/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.248.360 (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVNTCP00027", począwszy od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 23 grudnia 2011 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VCP-PP" i oznaczeniem "VCPP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1qx0z4

Podziel się opinią

Share
d1qx0z4
d1qx0z4