Trwa ładowanie...
d3r7tgw

GPW: Notowanie praw poboru spółki INWAZJAPC SA

...

Share
d3r7tgw

08.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie praw poboru spółki INWAZJAPC SA

Uchwała Nr 872/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INWAZJAPC S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 21.927.500 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INWAZJAPC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINWZP00037", począwszy od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia 28 lipca 2011 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INWAZJAPC-PP" i oznaczeniem "IPCP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3r7tgw

Podziel się opinią

Share
d3r7tgw
d3r7tgw