Trwa ładowanie...
d2thbrn

GPW: ostatni dzień notowania pda spółki ANTI SA

...

Share
d2thbrn

Uchwała Nr 143/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ANTI S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 2 kwietnia 2009 r. dzień ostatniego notowania 203.140 (dwustu trzech tysięcy stu czterdziestu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ANTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLANTI000020".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d2thbrn

Podziel się opinią

Share
d2thbrn
d2thbrn