Trwa ładowanie...
dkt2h2r

GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki GLOBE TRADE CENTRE

...

Share
dkt2h2r

11.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Ostatnie notowanie PDA spółki GLOBE TRADE CENTRE

Uchwała Nr 273/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. § 1 Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 13 marca 2014 r. dzień ostatniego notowania 31.937.298 (trzydziestu jeden milionów dziewięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGTC0000169". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dkt2h2r

Podziel się opinią

Share
dkt2h2r
dkt2h2r