Trwa ładowanie...
d4m4ayu

GPW: Pierwsze notowanie akcji A, B i D spółki MOTOR TRADE COMPANY

...

Share
d4m4ayu

08.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji A, B i D spółki MOTOR TRADE COMPANY

Uchwała Nr 1167/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 września 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMTRTC00011": a) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii A, b) 4.815.000 (czterech milionów ośmiuset piętnastu tysięcy) akcji serii B, c) 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii D; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MTC" i oznaczeniem "MTC". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4m4ayu

Podziel się opinią

Share
d4m4ayu
d4m4ayu