Trwa ładowanie...
d1mbx25

GPW: Pierwsze notowanie akcji C spółki INTERNET UNION

...

Share
d1mbx25

02.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji C spółki INTERNET UNION

Uchwała Nr 310/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INTERNET UNION S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 3 kwietnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 445.000 (czterystu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INTERNET UNION S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINTUN00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IU" i oznaczeniem "IUS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1mbx25

Podziel się opinią

Share
d1mbx25
d1mbx25