Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm

GPW: Pierwsze notowanie akcji D spółki INBOOK

...
Share
d3ffthm

21.03. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji D spółki INBOOK

Uchwała Nr 262/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INBOOK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INBOOK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 marca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINBOK00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INBOOK" i oznaczeniem "INB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm