Trwa ładowanie...
d2t6p17

GPW: Pierwsze notowanie akcji F spółki POSITIVE ADVISORY

...

Share
d2t6p17

24.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji F spółki POSITIVE ADVISORY

Uchwała Nr 169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki POSITIVE ADVISORY S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.742.787 (trzech milionów siedmiuset czterdziestu dwóch tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki POSITIVE ADVISORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPSTAD00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POSITIVE" i oznaczeniem "POS".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2t6p17

Podziel się opinią

Share
d2t6p17
d2t6p17