Trwa ładowanie...
d3yan1a

GPW: Pierwsze notowanie akcji MOSTOSTAL WROCŁAW

...

Share
d3yan1a

07.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji MOSTOSTAL WROCŁAW

Uchwała Nr 150/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 34.161.993 (trzydziestu czterech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MOSTOSTAL WROCŁAW S.A., o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMSTWR00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
"MOSTALWRO" i oznaczeniem "MWO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3yan1a

Podziel się opinią

Share
d3yan1a
d3yan1a