Trwa ładowanie...
d2zh5bt

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL

...

Share
d2zh5bt

26.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL

Uchwała Nr 842/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 sierpnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLALSMC00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALEJA" i oznaczeniem "ALS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2zh5bt

Podziel się opinią

Share
d2zh5bt
d2zh5bt