Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ALUMAST

...
Share
d3nph4w

15.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki ALUMAST

Uchwała Nr 458/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMAST S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 17 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMAST S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLALMST00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALUMAST" i oznaczeniem "ALU". § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w