Trwa ładowanie...
d1z2m5s

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ART NEW MEDIA SA

...

Share
d1z2m5s

26.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki ART NEW MEDIA SA

Uchwała Nr 1118/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ART NEW MEDIA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 września 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.481 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ART NEW MEDIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 września 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLANMD000014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ARTNEWMED" i oznaczeniem "ANM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1z2m5s

Podziel się opinią

Share
d1z2m5s
d1z2m5s