Trwa ładowanie...
d14dm37

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki DOM LEKARSKI

...
Share
d14dm37

26.09. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki DOM LEKARSKI

Uchwała Nr 1130/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki DOM LEKARSKI S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.630 (szesnastu tysięcy sześciuset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki DOM LEKARSKI S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 października 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDMLKR00023"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DOMLEK" i oznaczeniem "DLK". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37