Trwa ładowanie...
d2hkoi3

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki FITEN

...

Share
d2hkoi3

16.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki FITEN

Uchwała Nr 1521/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G spółki FITEN S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 19 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FITEN S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFITEN00013": a) 66.666 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji serii A, b) 433.334 (czterystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji serii B, c) 93.310 (dziewięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu dziesięciu) akcji serii C, d) 606.690 (sześciuset sześciu tysięcy sześciuset
dziewięćdziesięciu) akcji serii D, e) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji serii E, f) 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii F, g) 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii G; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FITEN" i oznaczeniem "FTN". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3