Trwa ładowanie...
d3dnvhq

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki LEGAL STREAM

...

Share
d3dnvhq

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki LEGAL STREAM

Uchwała Nr 1541/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki LEGAL STREAM S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 23 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki LEGAL STREAM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLGLSR00013": a) 1.000.001 (jednego miliona jednej) akcji serii A, b) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LEGALSTRM" i oznaczeniem "LEG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq