Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki ADMIRAL BOATS

...
Share
d1ob4oj

15.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki ADMIRAL BOATS

Uchwała Nr 459/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki ADMIRAL BOATS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.250 (pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii H spółki ADMIRAL BOATS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADMBT00096"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADB0415". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj