Trwa ładowanie...
do1pxhr

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki BANK POCZTOWY SA

...
Share
do1pxhr

01.12. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki BANK POCZTOWY SA

Uchwała Nr 1455/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BP0721 spółki BANK POCZTOWY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.734 (czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) obligacji na okaziciela serii BP0721 spółki BANK POCZTOWY S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBPCZT00015"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BPO0721". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

do1pxhr

Podziel się opinią

Share
do1pxhr
do1pxhr