Trwa ładowanie...
d3jxxsh

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS

...

Share
d3jxxsh

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS

Uchwała Nr 638/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 czerwca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDIUS00034"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KME1014". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3jxxsh

Podziel się opinią

Share
d3jxxsh
d3jxxsh