Trwa ładowanie...
d4599gy

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki ROBYG

...

Share
d4599gy

17.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki ROBYG

Uchwała Nr 477/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K2 spółki ROBYG S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 24 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii K2 spółki ROBYG S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLROBYG00164"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ROG0218". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4599gy

Podziel się opinią

Share
d4599gy
d4599gy