Trwa ładowanie...
d4bwq3e

GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki STAR FITNESS

...

Share
d4bwq3e

16.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA spółki STAR FITNESS

Uchwała Nr 1523/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STAR FITNESS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 20 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 385.000 (trzystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STAR FITNESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTRFT00029"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STARFIT-PDA" i oznaczeniem "SFIA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4bwq3e

Podziel się opinią

Share
d4bwq3e
d4bwq3e