Trwa ładowanie...
d19ex7x

GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki VENO

...

Share
d19ex7x

22.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA spółki VENO

Uchwała Nr 1553/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 27 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 313.154.715 (trzystu trzynastu milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset piętnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENO000107"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENO-PDA" i oznaczeniem "VENA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d19ex7x

Podziel się opinią

Share
d19ex7x
d19ex7x