Trwa ładowanie...
dfgdaop

GPW: pierwszy dzień notowań akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

...

Share
dfgdaop

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

Uchwała Nr 1420/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIPODS00014": a) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii A, b) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IPODS" i oznaczeniem "IOD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dfgdaop

Podziel się opinią

Share
dfgdaop
dfgdaop