Trwa ładowanie...
d211ssh

GPW: pierwszy dzień notowań akcji SYNEKTIK

...

Share
d211ssh

05.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji SYNEKTIK

Uchwała Nr 1035/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB i C spółki SYNEKTIK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SYNEKTIK S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSNKTK00019": a) 4.400.000 (czterech milionów czterystu tysięcy) akcji serii A, b) 572.000 (pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji serii B, c) 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji serii BB, d) 490.000 (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym
zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SYNEKTIK" i oznaczeniem "SNT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d211ssh

Podziel się opinią

Share
d211ssh
d211ssh