Trwa ładowanie...
d2evnd0

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji VEDIA

...

Share
d2evnd0

12.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji VEDIA

Uchwała Nr 601/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.307.143 (trzech milionów trzystu siedmiu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 16 maja 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLVEDIA00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VEDIA" i oznaczeniem "VED". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2evnd0

Podziel się opinią

Share
d2evnd0
d2evnd0