Trwa ładowanie...
d34va30

GPW: pierwszy dzień notowań na NewConnect akcji RUNICOM SA

...
Share
d34va30

30.12. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań na NewConnect akcji RUNICOM SA

Uchwała Nr 1452/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki RUNICOM S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 stycznia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 842.335 (ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy trzystu trzydziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki RUNICOM S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRUNCM00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RUNICOM" i oznaczeniem "RUN". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30