Trwa ładowanie...
d480tnm

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji serii R i R1 spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

27.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d480tnm

27.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R i R1 spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 3 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: a) 4.500 (czterech tysięcy pięciuset) obligacji serii R, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00193", b) 1.000 (jednego tysiąca) obligacji serii R1, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00201"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod następującymi nazwami skróconymi: a) "EKA1215" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), b) "EKK1215" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d480tnm

Podziel się opinią

Share
d480tnm
d480tnm