Trwa ładowanie...
d3uln1a

GPW: Pierwszy dzień notowań pda TELEMEDYCYNA POLSKA

...

Share
d3uln1a

16.08. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań pda TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

Uchwała Nr 820/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 800.000 (ośmiuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTLMDC00026"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TELEMEDPL-PDA" i oznaczeniem "TMPA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3uln1a

Podziel się opinią

Share
d3uln1a
d3uln1a