Trwa ładowanie...
d24cg3w

GPW: pierwszy dzień notowania akcji, zakończenie notowania pda spółki TESGAS SA

...

Share
d24cg3w

Uchwała Nr 425/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 września 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki TESGAS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTSGS000019", b) 1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 16 września 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLTSG000019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TESGAS" i oznaczeniem "TSG"; 3) określić dzień 15 września 2009 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) praw
do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTSGS000027".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d24cg3w

Podziel się opinią

Share
d24cg3w
d24cg3w