Trwa ładowanie...
d2zhpl9

GPW: pierwszy dzień notowania na NewConnect akcji spółki E-MUZYKA SA

Uchwała Nr 980/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...

Share
d2zhpl9

Uchwała Nr 980/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki E-MUZYKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 stycznia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki E-MUZYKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 stycznia 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEMZKA00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EMUZYKA" i oznaczeniem "EMU"; 3) określić dzień 5 stycznia 2009 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki E-MUZYKA S.A. o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMZKA00050". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2zhpl9

Podziel się opinią

Share
d2zhpl9
d2zhpl9