Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2

GPW: pierwszy dzień notowania obligacji spółki KRUK

...
Share
d34aew2

22.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowania obligacji spółki KRUK

Uchwała Nr 816/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii R2 spółki KRUK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 lipca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii R2 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKRK0000267"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRU0618". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2