Trwa ładowanie...
d3jfgu2

GPW: pierwszy dzień obrotu akcji STANUSCH TECHNOLOGIES

...

Share
d3jfgu2

12.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień obrotu akcji STANUSCH TECHNOLOGIES

Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 stycznia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 247.005 (dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 14 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSTNTH00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod
nazwą skróconą "STANUSCH" i oznaczeniem "STT"; 3) określić dzień 13 stycznia 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 247.005 (dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTNTH00024". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2