Trwa ładowanie...
d2mmt1h

GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A.

13.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 285/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d2mmt1h

13.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 285/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 17 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.400 (jednego tysiąca czterystu) obligacji na okaziciela serii A spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSFKPL00029"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SFK1215". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h