Trwa ładowanie...
d1ywush

GPW: Przerwy techniczne

...

Share
d1ywush

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Przerwy techniczne

Uchwała Nr 125/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia dni w roku 2013, w których nastąpi czasowe zawieszenie obrotu na Rynku Towarowym GPW

§ 1 Z uwagi na konieczność wykonywania niezbędnych czynności administracyjno - technicznych w systemie informatycznym RT GPW, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 32 ust. 5 Regulaminu obrotu towarami giełdowymi, uchwalonego Uchwałą Nr 20/1252/2010 Rady Giełdy z dnia 21 lipca 2010 r. (z późn. zm.), postanawia,iż w następujących dniach 2013 r. w godzinach od 18.00 do 24.00 nastąpi zawieszenie obrotu towarami giełdowymi na Rynku Dobowo-Godzinowym Energii Elektrycznej (REK GPW) oraz na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej (RTE GPW): 1. Piątek 1 lutego 2. Piątek 1 marca.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush