Trwa ładowanie...
dk01a5h

GPW: szczególne oznaczenie akcji POLREST

...
Share
dk01a5h

20.04. Warszawa (PAP/GPW) - Szczególne oznaczenie akcji POLREST

Uchwała Nr 523/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW nazwy akcji spółki POLREST S.A.

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej dotyczące nazwy akcji spółki POLREST S.A. zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania". § 2 Traci moc Uchwała Nr 1389/2010 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW nazwy akcji spółki POLREST S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h