Trwa ładowanie...
d4dtho0

GPW: Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki ORZEŁ

...
Share
d4dtho0

15.04. Warszawa (PAP/GPW) - Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki ORZEŁ

Uchwała Nr 467/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ORZEŁ S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 150 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki ORZEŁ S.A. w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu". § 2 Traci moc Uchwała Nr 189/2014 Zarządu Giełdy z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ORZEŁ S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4dtho0

Podziel się opinią

Share
d4dtho0
d4dtho0