Trwa ładowanie...
d4c35lu
espi
17-01-2013 15:48

GPW - Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych ...

GPW - Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 stycznia 2013 roku (5/2013)

Share
d4c35lu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 stycznia 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 17 stycznia 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB52013_uchwaly.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW
RB52013_resolutions.pdf Resolutions of the Extraordinary General Meeting of the WSE

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Topic: Content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 17 January 2013Legal basis of the report: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“WSE”) presents in an enclosure hereto the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the WSE on 17 January 2013.Legal basis: § 38.1(7) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalentSignatures of authorised representatives of the Company:Adam Maciejewski - Vice president of the Management Board acting CEOLidia Adamska - Member of the Management Board

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c35lu

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2013-01-17 Lidia Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c35lu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4c35lu
d4c35lu