Trwa ładowanie...
dqosxhu

GPW: upomnienie spółki DENT-A-MEDICAL SA

...

dqosxhu
dqosxhu

20.07. Warszawa (PAP) - GPW: upomnienie spółki DENT-A-MEDICAL SA

Uchwała Nr 711/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie upomnienia spółki DENT-A-MEDICAL S.A. (rynek NewConnect)

§ 1 Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) i § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę DENT-A-MEDICAL S.A., a informację o upomnieniu opublikować na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

dqosxhu

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 16 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej. Jednocześnie zgodnie z § 6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. Raport roczny spółki DENT-A-MEDICAL S.A. za rok obrotowy 2009 został
opublikowany w dniu 29 czerwca 2010 r., podczas gdy walne zgromadzenie Spółki miało miejsce w dniu 30 czerwca. Oznacza to, że Spółka nie przekazała raportu rocznego w terminie wymaganym zgodnie z przepisami § 6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom mln/

dqosxhu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqosxhu