Trwa ładowanie...
d1b22em

GPW: Wprowadzenia do obrotu akcji spółki HYDROTOR SA

...

Share
d1b22em

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenia do obrotu akcji spółki HYDROTOR SA

Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLHDRTR00039": a) 24.800 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset) akcji serii A, b) 15.800 (piętnaście tysięcy osiemset) akcji serii B. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 stycznia 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1b22em

Podziel się opinią

Share
d1b22em
d1b22em