Trwa ładowanie...
d3rblhl

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji CWPE

...

Share
d3rblhl

21.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji CWPE

Uchwała Nr 910/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d3rblhl

Podziel się opinią

Share
d3rblhl
d3rblhl