Trwa ładowanie...
d3m6hih

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ENEA SA

...

Share
d3m6hih

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji ENEA SA

Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.100.939 (osiem milionów sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ENEA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ENEA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLENEA000013". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3m6hih

Podziel się opinią

Share
d3m6hih
d3m6hih