Trwa ładowanie...
d19zke5

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA spółki MPAY

...

Share
d19zke5

20.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA spółki MPAY

Uchwała Nr 1309/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki MPAY S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MPAY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii A, b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii B, c) 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D, e) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii E, f) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji serii F, g) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii G, h)
600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii H, i) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii I, j) 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J, k) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K, l) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji serii L; 2) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki MPAY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MPAY S.A. w wyniku emisji akcji serii L. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d19zke5

Podziel się opinią

Share
d19zke5
d19zke5