Trwa ładowanie...
d145u5l

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji NFI EMPIK MEDIA & FASHION

...

Share
d145u5l

24.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji NFI EMPIK MEDIA & FASHION

Uchwała Nr 480/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, b) 267.235 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji serii E, c) 74.574 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii F, d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii G. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: a) akcje serii D i E spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A., o których mowa w § 1 lit. a) i b), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 maja 2012 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie
giełdowym, oznaczonymi kodem "PLNFI1500011"; b) akcje serii F i G spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A., o których mowa w § 1 lit. c) i d), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 maja 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLNFI1500011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d145u5l

Podziel się opinią

Share
d145u5l
d145u5l