Trwa ładowanie...
d3b6dp9

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji PETROLINVEST S.A.

...

Share
d3b6dp9

14.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji serii F PETROLINVEST S.A.

Uchwała Nr 1280/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PETROLINVEST S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 21.392.319 (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PETROLINVEST S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PETROLINVEST S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPTRLI00018". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom zdz/

d3b6dp9

Podziel się opinią

Share
d3b6dp9
d3b6dp9