Trwa ładowanie...
d2x187x

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji SERENITY SA

Uchwała Nr 596/2009Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 23 października 2009 r.w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotuna rynku...

Share
d2x187x

Uchwała Nr 596/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D, E, F i G spółki SERENITY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SERENITY S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda: 1) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji serii C, 2) 28.932.250 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii D, 3) 45.682 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje serii E, 4) 30.456 (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii F, 5) 127.515 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset piętnaście) akcji serii G. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2x187x

Podziel się opinią

Share
d2x187x
d2x187x